Si sou usuari UdG, podeu autenticar-vos aquí:

Entra
Evita verificar l'adreça de correu,
i permet deixar fitxers a usuaris no UdG.
 

Qualsevol persona pot realitzar les següents accions:

Enviament
Deixar (pujar) un fitxer per un usuari UdG (es requereix verificació del correu).
Recollida
Recollir (descarregar) un fitxer que us hagin deixat.
 
Usuaris UdG: podeu autenticar-vos per enviar fitxers a qualsevol, siguin usuaris de la universitat o no.
Usuaris no UdG: no podeu autenticar-vos, però podeu enviar fitxers als usuaris UdG si en sabeu l'adreça. Comenceu fent clic al botó "Enviament".
Els usuaris UdG que vulgueu rebre fitxers d'algú de fora, podeu fer-ho molt més fàcil autenticant-vos i fent clic a "Demanar un enviament". Això evita que l'altra persona hagi de verificar qui és. La petició creada serà vàlida per 7 dies.
 
comparteix.udg.edu és un servei per moure fitxers de manera senzilla, incloent-hi fitxers de fins a 2.0 GB, dins i fora de la universitat.
 
Com de segur és comparteix.udg.edu?

Els fitxers s'esborren automàticament de comparteix.udg.edu després de 30 dies.